corona

Strzeż, święty opiekunie, naszego kraju.
Oświecaj odpowiedzialnych za dobro wspólne,
aby wiedzieli - jak Ty - jak zatroszczyć się
o osoby powierzone ich odpowiedzialności.
Udziel mądrości naukowcom i tym, którzy poszukują
odpowiednich środków służących zdrowiu
i dobru fizycznemu braci.
Podtrzymuj tych, którzy dbają o potrzebujących:
wolontariuszy, pielęgniarki i pielęgniarzy, lekarzy,
którzy pozostają na pierwszej linii troski o chorych,
także za cenę własnego bezpieczeństwa.
Błogosław, św. Józefie, Kościół, począwszy od jego
szafarzy, uczyń go znakiem i narzędziem
Twojego światła i Twojej dobroci.
Towarzysz, św. Józefie, rodzinom:
swoją cichą modlitwą
buduj harmonię pomiędzy rodzicami i dziećmi,
szczególnie pamiętaj o najmłodszych.
Zachowaj starszych od samotności: spraw, aby nikt
nie był pozostawiony w rozpaczy opuszczenia i zniechęcenia.
Pociesz tego, kto jest najsłabszy, dodaj odwagi temu,
kto się chwieje, wstawiaj się za ubogimi.
Razem z Dziewicą Maryją błagaj Pana,
aby uwolnił świat od wszelkiej formy pandemii. Amen.