Jesteśmy Zgromadzeniem męskim, w którego skład wchodzą księża i bracia zakonni i które zostało założone przed ponad stu laty (1897). Swoją misję w Kościele opieramy na ewangelicznych słowach:

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 37 – 38; Łk 10, 2). Oprócz trzech podstawowych ślubów: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa składamy czwarty ślub – ślub "ROGATE", czyli nieustannej modlitwy o powołania.