milakbauer

Wielebni:
ks. Pedro Bauer Da Cunha
ks. Władysław Milak

Tego dnia, w uroczystość św. Józefa przypada 50 rocznica Waszych Ślubów Zakonnych.

Raduję się i razem z Wami chwalę i błogosławię Pana, który przed poświęceniem nas jako Swoich kapłanów, chciał wezwać Was, abyście „szli za Nim” drogą rad ewangelicznych.

Niech Święty Patriarcha, patron życia wewnętrznego, pomoże Wam strzec tego wielkiego daru i niech Nasi Boscy Przełożeni towarzyszą Wam, abyście mogli pójść za świetlanym przykładem naszego założyciela Świętego Annibala Maria.

Zapewniam Was o pamięci w modlitwie, pozdrawiam Was.

Ojciec Generał Bruno Rampazzo R.C.J