Spotkanie Prowincjalne

31 marca rogacjoniści należący do Prowincji zakonnej Świętego Antoniego zgromadzili się we Florencji, by omówić kwestie, które będą poruszane na najbliższej VIII Kapitule Prowincjalnej w miesiącu czerwcu. Na to spotkanie udali się księża z naszych wspólnot w Krakowie, Warszawie i w Preszowie na Słowacji. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10 modlitwą i wprowadzeniem, którym przewodniczył ks. Gaetano Lo Russo, przełożony prowincjalny. W swoim wystąpieniu przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące życia Prowincji. O godz. 12.30 miała miejsce Msza św., a po niej wspólny obiad. Obrady wznowiono o godz. 14.30. Spotkanie, zwołane przez Przełożonego Prowincjalnego, służy zacieśnieniu współpracy między zakonnikami a Radą Prowincjalną. Rogacjoniści podczas spotkań takich jak to, które odbyło się we Florencji, mają okazję do wpólnej refleksji nad charyzmatem Zgromadzenia, który wyraża się w modlitwie o dobrych robotników na żniwo Pana.
Please follow and like us:
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *