Dla kandydatów

dla_kandydatow1
dla_kandydatow2
dla_kandydatow3
dla_kandydatow4

Powołanie

Głównym charyzmatem Zgromadzenia Księży Rogacjonistów jest modlitwa o powołania, praca wśród najuboższych i opieka nad dziećmi i młodzieżą. Powołany do bycia rogacjonistą winien więc w szczególny sposób miłować te formy służby Bogu i Kościołowi.

Formy realizacji powołania

Zgromadzenie Księży Rogacjonistów przyjmuje kandydatów zarówno do kapłaństwa, jak i na braci zakonnych.

 Formacja zakonna

Składa się ona z kilku etapów:

1. KANDYDATURA – trwa jeden rok, podczas którego kandydat rozeznaje swoje powołanie; kandydaci do kapłaństwa rozpoczynają również studia filozoficzne;

2. PRENOWICJAT – również trwa rok, służy do pełniejszego zgłębienia charyzmatu Rogate i poznania specyfikipracy Rogacjonistów; kandydaci do kapłaństwa kontynuują studia filozoficzne;

3. NOWICJAT – roczny okres zgłębiania charyzmatu zgromadzenia, a także szczególnego zatopienia się w modlitwie; zakończony jest przyjęciem sutanny i złożeniem pierwszych ślubów zakonnych;

4.  DALSZA FORMACJA – zmierzający do święceń rozpoczynają studia teologiczne, zaś bracia zakonni kontynuują formację;każdy rok zakończony jest odnowieniem ślubów zakonnych;

5. PRAKTYKA – po trzech latach studiów teologicznych rozpoczyna się roczna praktyka, polegająca na intensywnej pracy w jednej z placówek Rogacjonistów; zakończona jest ślubami wieczystymi;

6. DALSZE STUDIA – kandydaci do kapłaństwa po złożeniu ślubów wieczystych kontynuują studia specjalistyczne, które mają ostatecznie przygotować do święceń prezbiteratu.

Share