st. joseph
Takie były słowa faraona skierowane do mieszkańców Egiptu w latach głodu (Rdz 41:55), odnoszące się do Józefa, tłumaczącego sny!
W tamtych czasach ludziom wszędzie brakowało jedzenia, ale Bóg zapewnił im je przez Józefa.
To samo można powiedzieć o św. Józefie: ,,Oto! Wierny i rozważny sługa, którego Pan umieścił nad swym domem ”. To przypomina nam o zaufaniu, jakie Bóg pokładał w św. Józefie w opiece nad tak bliskimi Mu ludźmi. Tak więc Jezus idzie do Józefa, który zaspokajał potrzeby jego ziemskiego życia.
Ale bardziej niż po materialne i finansowe błogosławieństwa, udajemy się do Świętego Józefa po duchowe błogosławieństwa! Po życie wewnętrzne ... aby nabyć rzeczywiste i prawdziwe cnoty, łaskę radosnej wierności i świętego posłuszeństwa! W naszym Zgromadzeniu mamy tradycję trzymania zapalonej świecy przed figurką św. Józefa. Jest to pięknym przypomnieniem światła powołania, z prośbą o wstawiennictwo, abyśmy mieli więcej świętych robotników w Kościele. To wszystko dotyczy świętego Józefa, opiekuna Jezusa.
Możemy również skorzystać z pomocy i wskazówek ks. Józefa Aveni!!!
Chodźmy do ks. Józefa, aby nauczyć się, jak być dobrym i jak robić dobre rzeczy ... Chodźmy do ks. Józefa w czasach próby, abyśmy nie byli zniechęceni, ale mieli zaufanie, by spotkać przebaczającego miłosiernego i kochającego Ojca...
Chodźmy do ks. Józefa w pokorze i szukajmy jego przewodnictwa. Nauczy nas przyjmować i wypełniać wolę Ojca!
Chodźmy do ks. Józefa, abyśmy, podobnie jak on, mogli stać się dobrymi i świętymi pracownikami żniwa Pańskiego!

aveni

Ks. Józef Aveni urodził się w Tripi w Mesynie 5 grudnia 1918 r. w „pobożnej rodzinie”, której dom dzielił ścianę z ołtarzem kościoła św. Błażeja. 15 lipca 1945 r. został wyświęcony na kapłana księży Rogacjonistów i służył jako Mistrz nowicjuszy, dyrektor studentów teologii, ojciec duchowy i wikariusz generalny Zgromadzenia w ciągu 65 lat służby Panu, przez całe swoje ziemskie życie.
Został misjonarzem na Filipinach. Realizując swoją misję, poświęcił się także Sakramentowi Pojednania i duchowemu kierownictwu seminarzystów i zakonnic z różnych zgromadzeń w diecezji. Dekadę później zachorował na śmiertelną chorobę. Swoje cierpienie ofiarował w intencjach Kościoła Świętego, na chwałę Boga, dla zbawienia dusz i nawrócenie grzeszników, a zwłaszcza za wzrost powołań w całym Kościele.
Diecezja Parañaque w Manili na Filipinach oficjalnie otworzyła 1 lutego 2020 r., proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny. Msza św. odbyła się w Narodowym Sanktuarium Maryi Wspomożycielki.
Otwarcie sprawy oznacza, że księdza Józefa Aveni można teraz nazywa tytułem „Sługa Boży”.