empty tomb

Zmartwychwstał Pan
w poświacie złotej
Rozdzwoniły się serca
Świątecznym Alleluja
Ptaki niebieskie
Wyśpiewują chwałę
WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI!

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN… został pusty grób jako symbol wiary, nadziei i miłości, jako ZNAK, że dokonało się COŚ WIELKIEGO!
Zmartwychwstanie otworzyło nam drzwi do NIEBA! Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał próżna by była wiara nasza , mówi św. Paweł Apostoł.
Zmartwychwstanie, to NOWE LEPSZE ŻYCIE, ale już w innym wymiarze, bo WYMIARZE DUCHOWYM!
Pusty grób natomiast oznacza dopełnienie Nadziei chrześcijanina na NASZE ZMARTWYCHWSTANIE.
Musimy tylko uwierzyć SERCEM WIARY, że” tak się stanie”, musimy zaufać „ZMARTWYCHWSTAŁEMU CHRYSTUSOWI, który jest TEN SAM WCZORAJ, DZISIAJ I NA WIEKI”!
Módlmy się, by pusty grób nie był pustką w naszym wnętrzu, bólem, że przemijamy często w cierpieniu i w osamotnieniu - JEZUS JEST ZAWSZE Z NAMI - i nigdy nas nie opuści.

- Zofia Bałka