received 613848776099462

Instytut Antoniański – Davao, Filipiny

 
Od 20 lat, Księża i Bracia Rogacjonisci z prowincji św. Mateusza zarządzają instytucją charytatywną działająca dla chrześcijańskiej formacji i edukacji uczniów z ubogich rodzin w ramach Fundacji Instytutu Antoniańskiego dla ich gimnazjum i liceum. Instytucja dla młodych uczniów ma obecnie pojemność i populację 50 chłopców w wieku od dwunastu do osiemnastu lat. Instytucja otrzymuje fundusze z posługi kapłanów, darowizny od hojnych osób oraz z wykorzystania naszych ziem do hodowli zwierząt. Jednak ta instytucja charytatywna nadal potrzebuje dodatkowych źródeł dochodów, biorąc pod uwagę jej skromne zasoby.
Instytut Antoniański – Davao, nie ma wystarczających struktur i udogodnień dla formacji stażystów (chłopców) i młodych, którzy przyjadą na modlitwy i rozeznanie powołania. Nie mamy sali socjalnej dla stażystów. Przychodnia w której moglibyśmy ich umieścić, gdy zachorują, nie ma wolnych pomieszczeń biurowych dla pracownika socjalnego. Budowa Centrum Misyjnego dla Młodzieży w pewien sposób zminimalizuje niedostatek, z jakim boryka się Instytut Antoniański.
Naszą misją jako Rogacjonistów jest także troska nie tylko o sieroty i biednych chłopców, ale także o powołania młodych do służby Kościołowi i społeczeństwu. Instytut Antoniański – Davao, chce rozszerzyć swoją misję na tę troskę o powołania, jednocześnie służąc ubogim chłopcom i sierotom poprzez projekt budowy Centrum Misyjnego dla Młodziezy. Proponowany projekt zwiększy naszą posługę powołaniową w Kościele, a jednocześnie otworzy naszą społeczność na szersze możliwości służenia młodym w naszym regionie.
Cele projektu
1. Zapewnienie większych możliwości, aby charyzmat Rogacjonistów zaowocował powołaniami istotnymi w Kościele lokalnym.
2. Zapewnienie dodatkowego, trwałego źródła dochodu na rzecz biednych chłopców z fundacji Instytutu Antoniańskiego.
3. Pomoc instytucji charytatywnej w zwiększeniu jej zasobów poprzez duchowe wsparcie zapewniane przez kapłanów i braci zakonnych jako wyraz apostolstwa dla ludzi.
4. Ułatwienie połączenia z potencjalnymi dobroczyńcami Instytutu Antoniańskiego wspierającymi budowę Centrum Misyjnego dla Młodzieży.
5. Zapewnienie miejsca dla formacji i rozeznania powołania młodych, formacji oraz interakcji z rodzicami naszych stażystów i studentów.