davaoW liście od Ojca Generalnego Rogacjonistów z dnia 1 października 2019 r., z okazji Święta św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ogłoszony został następny Dzień Misji Rogacjonistów 2020. Dla Zgromadzenia, dzień misyjny przypada również w dniu Światowej Niedzieli Misyjnej, przypominając, że działalność misyjna jest istotnym wymiarem naszej chrześcijańskiej tożsamości. Ojciec Generał, ks. Bruno Rampazzo, rci, napisał:
„Papież Franciszek kieruje się tym powołaniem Kościoła, aby udać się na różne kontynenty, aby głosić Ewangelię Pana. Przypomina o tym „braciom i siostrom na Mauritiusie”, gdy miał ich odwiedzić: „Z radością głoszę Ewangelię waszemu ludowi, który wyróżnia się tym, że został stworzony zróżnicowany etniczne , a zatem korzystający z bogactwa różnych tradycji kulturowych i religijnych. Kościół katolicki od samego początku jest wysyłany do wszystkich ludów i mówi wszystkimi językami świata. Ale językiem Ewangelii - jak wiecie - jest miłość” (orędzie przed zbliżającą się wizyta na Mauritiusie 9 września 2019 r.). Papież, który ogłosił październik 2019 r. „Nadzwyczajnym miesiącem misyjnym”, przypomina nam, że nie będziemy w stanie żyć duchem misyjnym bez autentycznego, stałego zaangażowania w miłość: „Kościół, który dąży do najdalszych granic, wymaga stałego i ciągłego nawrócenia misyjnego”.
Konstytucje (Rogacjonistów) przypominają nam o naszej misji: „Zobowiązujemy się do ciągłego zjednoczenia z Ojcem poprzez modlitwę, czerpanie ze źródła zbawienia i reagowanie na rozkaz Rogate, zawsze gotowego na misję głoszenia ubogim Królestwa ”(art. 25). Rogate jest odpowiedzią dla Jezusa , współczuciem za utratę zmęczonych i wyczerpanych tłumów jak owce nie mające pasterza. Jest to cenny sekret zbawienia dusz. Jako Rogacjoniści, mamy podwójne powołanie do bycia misjonarzami: głoszenie Ewangelii zbawienia i niesienie charyzmatu Rogate, który Duch Święty, poprzez nas, chce przekazać całemu Kościołowi.
Dzień misji Rogacjonistów powraca co roku, aby przypominać nam o naszym podwójnym powołaniu, chwalić Pana i błogosławić go za dar Rogate oraz patrzeć, ze szczególną pamięcią i wdzięcznością, na współbraci, którzy gorliwie pracują z dala od ojczyzny a czasem z tak wieloma trudnościami. Zapewniamy ich o naszej bliskości, zarówno w modlitwie, jak i braterskiej solidarności.Na następny rok 2020, wraz z projektem solidarności na rzecz misji, zapraszamy do spotkania chłopców, dziewcząt i młodzieży z naszej misji w Davao na Filipinach w prowincji Świętego Mateusza”.
W ramach solidarności wszystkich Rogacjonistów na całym świecie, Zgromadzenie finansuje budowę Centrum Misyjnego Rogate dla Młodzieży (Rogate Youth Mission Centre) w Davao na Filipinach, które pomoże zaspokoić potrzeby młodych ludzi w ich rozeznaniu i formacyjnym towarzyszeniu. Modlimy się, aby projekt pomógł Zgromadzeniu dotrzeć do potrzebujących młodych ludzi, aby w przyszłości byli tymi, którzy pomogą w większej misji Kościoła.

ks. Herbie Canete RCI