harvestNasze życie to nieustanne poszukiwanie wiary, nadziei i miłości. Bez miłości, która jest akumulatorem duszy, ciała i umysłu wszelkie nadzieje tracą sens.
Pisarz francuski Antoine de Saint-Exupéry napisał kiedyś, że miłość to znaczy kochać Boga w ludziach. On żyje w nas i wśród nas, szczególnie wtedy, gdy człowiek z miłości do Boga pomaga potrzebującemu pomocy. Niekoniecznie materialnej, choć owa też jest ważna, ale przede wszystkim duchowej. Miłość to wielki i nieodzowny element wiary.
Chrystus mówi i dzisiaj do nas słowami Ewangelii : ‘’Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość jedni ku drugim mieć będziecie.’’
Miłość uskrzydla nas i uskrzydla drugiego, bo bez niej nie ma pielgrzymowania przez cierpkie często stacje bolesnych doświadczeń i różnych utrapień.
Ewangelista św. Jan mówi : ‘’ Nie miłuj słowem i językiem, ale czynem i prawdą”. Powtarza słowa Chrystusa w formie nakazu. Bo gdy kochasz, jesteś szczęśliwy. Oczy masz roześmianie niebem. Więc gdy jesteś kochany, dziel się miłością do człowieka, bo Bóg mieszka w człowieku.’’
Stefan Żeromski w ‘Ludziach bezdomnych” napisał „ miłość między ludźmi należy siać jak złote zboże, a kąkol nienawiści należy wybierać i deptać nogami.”
Przez doświadczanie miłości Bożej szukajmy Boga w ludziach, bo jak mówi nasz św. Papież polak „Bóg przychodzi do człowieka przez człowieka”.

Mgr Zofia Bałka